konsultacje

Tok indywidualny, forma dowolna (mail, spotkanie online)

Proponowane tematy konsultacji

Nomenklatura typograficzna

 • Przydatne pojęcia w pracy nad składem i łamaniem tekstu
 • Anatomia pisma (budowa liter)

Przestrzeń robocza i jednostki miar

 • Budowanie własnej przestrzeni roboczej
 • Tryby ekranu i skróty klawiaturowe
 • Miarki i jednostki miary
 • Panel Informacje i menu kontekstowe
 • Panel inspekcji wstępnej

Panel Sterowanie

 • Funkcje dla obiektów i dla tekstu
 • Własny dobór narzędzi oraz rola klawisza ALT
 • Szybkie zastosowanie

Preferencje i panel Właściwości

 • Ustawienie preferencji programu
 • Zalety panelu Właściwości

Tworzenie dokumentu

 • Jak utworzyć dokument
 • Niestandardowe rozmiary strony
 • Predefiniowane ustawienia dokumentu
 • Automatyczna zmiana rozmiaru dokumentu
 • Przesyłanie dokumentu
 • Publikowanie online

Formaty dokumentu

 • Norma amerykańska
 • Norma europejska
 • Znane proporcje stronicy
 • Tezy wybitnych projektantów
 • Złoty podział i ciąg Fibonacciego

Budowanie layoutu

 • Strony wzorcowe
 • Siatka linii bazowych
 • Paginacja
 • Żywe paginy

Czytelność

 • Korekty optyczne
 • Wybór krojów pisma
 • Szerokość łamu i wysokość kolumny: Jost Hochuli, Robert Bringhurst, Albert Kapr, James Felici

Marginesy

 • Dobór marginesów za pomocą liczb ciągu Fibonacciego
 • Dobór marginesów za pomocą złotej proporcji (Van de Graaf)
 • Inne ustawienia marginesów

Interlinia

 • Prawidłowe wyznaczanie interlinii w dziele i dzielenie wyrazów

Style

 • Styl akapitowy i przydatne kody GREP
 • Styl znakowy, styl zagnieżdżony, styl obiektowy
 • Stylowanie tekstu z uwzględnieniem przesłonięć lokalnych
 • Wyróżnianie akapitów

Kroje pisma

 • Rodzaje krojów pisma i panel Glify
 • Dobór krojów do składu różnych rodzajów publikacji (poezja, beletrystyka, dzieła historyczne i marketingowe, bajki, sztuki teatralne, opowiadania)
 • Łączenie krojów pisma

Numeracja

 • Metody numeracji w dokumencie
 • Zastosowanie punktorów w tekście

Przypisy

 • Metody formatowanie przypisów

Elementy książki

 • Omówienie podstawowych elementów książki
 • Zasady umieszczania tekstu głównego w dziele
 • Automatyczny spis treści
 • Rodzaje ramek
 • Przekształcanie obiektów i narożniki
 • Kopiowanie i wyrównywanie obiektów
 • Blokowanie obiektów i warstw
 • Właściwości obrysu

Kolor

 • Relacje między kolorami
 • Znaczenie kolorów w projektowaniu
 • Panel próbki
 • Tworzenie nowych kolorów
 • Gradienty
 • Import kolorów z innych dokumentów
 • Nadruk i czernie
 • Narzędzie kroplomierz i Adobe Color

Tabela

 • Tworzenie tabeli
 • Zamiana tekstu na tabelę
 • Stylowanie tabeli
 • Stylowanie komórek tabeli
 • Nagłówki i stopki tabeli

Oblewanie tekstem

 • Ramka tekstowa i oblewanie grafiki tekstem
 • Oblewanie tekstu z inteligentnym wykrywaniem obiektu
 • Wyrównanie grafiki do linii pisma
 • Tekst na ścieżce

Import zdjęć, grafiki i komentarzy

 • Podpisy pod ilustracjami
 • Panel łącza
 • Biblioteka
 • Interaktywność
 • Komentarze PDF

Eksport pliku do pdf

 • Eksport gotowego pliku do druku
 • Eksport gotowego pliku do sieci

Sposoby konstruowania layoutu

 • Wyrównanie grafiki do minuskuł tekstu
 • Wyrównanie grafiki do linii wersalików
 • Wyrównanie grafiki do wyznaczonej linii tekstu

Zachęcam serdecznie do zadawania indywidualnych pytań w przedmiotowej tematyce.

Opinie klientów