Akademia DTP i Typografia 

Polityka prywatności

Witam w Akademii DTP i Typografia

Poniżej znajdziesz dokument, który określa zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem przez Ciebie z Platformy edukacyjnej Akademia DTP i Typografia.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewa Masalska, będąca osobą fizyczną, prowadząca działalność nierejestrowaną pod nazwą Akademia DTP i Typografia, z siedzibą 04 – 761 Warszawa Międzylesie, ul. Zwoleńska 40.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną pod adresem e‑mail : etypografia@​gmail.​com.

Twoje dane osobowe są przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/​679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/​46/​WE („RODO”).

Kontaktując się ze mną przez e‑mail, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub komunikator na portalach społecznościowych, typu Messenger przekazujesz mi swoje dane osobowe.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych ?

Ewa Masalska, będąca osobą fizyczną i prowadząca działalność nierejestrowaną pod nazwą Akademia DTP i Typografia, z siedzibą w 04 – 761 Warszawa Międzylesie, ul. Zwoleńska 40.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy Strony Akademia DTP i Typografia dostępnej pod adresem https://​akademia​.dtp​-typografia​.pl, w tym sklepu internetowego https://​akademia​.dtp​-typografia​.pl/​s​k​l​ep/.

Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych ?

W razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną pod adresem e‑mail : etypografia@​gmail.​com.

Czy musisz podać mi swoje dane osobowe ?

Podanie swoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Strony jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu realizacji określonego celu, np. pozostawienia komentarza, skontaktowania się ze mną poprzez formularz kontaktowy, bezpośrednie wysłanie wiadomości na adres e‑mail czy złożenia zamówienia w Sklepie.

Możliwość cofnięcia zgody 

Zgodę na przetwarzanie przeze mnie Twoich danych osobowych możesz cofnąć w każdej chwili, kontaktując się ze mną na podany wcześniej adres e‑mail.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed cofnięciem.

Pomimo cofnięcia przez Ciebie zgody, w określonych przypadkach, mogę dalej przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli wykażę, że w stosunku do tych danych, istnieją dla mnie ważne, prawnie uzasadnione interesy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub które są mi niezbędne do ewentualnego, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje dane w większości przypadków przekazujesz mi samodzielnie :

 • przez złożenie zamówienia w Sklepie, 
 • przez zamieszczanie opinii na Stronie,
 • przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej czy formularza kontaktowego,
 • przez zapis na Newslettera (zapisując się do Newslettera, przekazujesz mi co najmniej adres e‑mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by zapisać się do Newslettera. Dane te wykorzystywane są w celu wysyłki Newslettera oraz w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną do ich przetwarzania jest Twoja zgoda, wyrażona podczas zapisu (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO) − poprzez kliknięcie checkboxa. Oprócz Twoich danych posiadam również Twój numer IP, z którego korzystasz zapisując się do Newslettera. System mailingowy śledzi Twoje działania, podejmowane w związku z wysyłanymi wiadomościami. Dzięki temu posiadam informacje, które wiadomości otworzyłeś, oraz w który link kliknąłeś. Dane te będą przetwarzane przez ze mnie przez czas funkcjonowania Newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, klikając w odpowiednie okienko w wiadomości wysłanej w ramach Newslettera lub wysyłając do mnie wiadomość na wskazany wcześniej adres e‑mail. Rezygnacja z Newslettera nie prowadzi do usunięcia Twoich danych z systemu mailingowego. Będą one dalej przetwarzane w celach archiwalnych na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z newsletterem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • przez korzystanie z innych funkcjonalności dostępnych na mojej Stronie.

Część informacji na Twój temat może być również gromadzona przez narzędzia, z których korzystam. Ich szczegółowy wykaz znajdziesz dalej.

W związku z tym, że przetwarzam Twoje dane osobowe (w określonych celach), mogę posiadać o Tobie następujące informacje : imię i nazwisko, adres e‑mail, numer telefonu, adres do doręczeń, NIP, numer rachunku bankowego, szczegóły złożonych zamówień, dane związane z dodawaniem komentarzy i opinii, informacje widoczne w Twoich mediach społecznościowych, informacje zawarte w korespondencji, oraz inne informacje dotyczące Twojego zachowania na Stronie, gromadzone za pomocą narzędzi analitycznych. 

Dane osobowe, które przekazujesz mi w ramach funkcjonowania Strony przetwarzam w określonych celach, zgodnie z RODO. Będą one przetwarzane tak długo, jak to będzie uzasadnione w ramach danego celu. Zakończenie przetwarzania danych osobowych w ramach jednego celu nie musi oznaczać całkowitego zniszczenia Twoich danych osobowych, ponieważ mogą być one dalej przetwarzane w ramach innego celu. Dokładne informacje na ten temat znajdziesz poniżej. 

Kontakt i obsługa korespondencji

W ramach prowadzonej przeze mnie Strony udostępniam Ci następujące formy kontaktu ze mną : za pomocą adresu e‑mail, za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na Stronie, przez wysłanie wiadomości za pomocą okienka czatu, czy przez komunikatory udostępnione w mediach społecznościowych. Kontaktując się ze mną przekazujesz mi swój e‑mail, dane zawarte w wiadomości, imię i nazwisko oraz wizerunek. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by otrzymać odpowiedź. Twoje dane przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania danych jest Twoja dorozumiana zgoda, wynikająca z zainicjowania przez Ciebie kontaktu ze mną (art. 6 ust. 1 lit a i f RODO). Dane przetwarzane w korespondencji przetwarzane będą przez czas trwania kontaktu z Tobą, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej korespondencji. Po upływie tego terminu dane nadal mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych. W każdej chwili możesz żądać przedstawienia historii prowadzonej korespondencji oraz domagać się jej usunięcia, chyba że zachowanie korespondencji uzasadnione jest moim prawnym interesem.

Realizacja zamówienia

Składając zamówienie w Sklepie podajesz mi dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz uzyskania dostępu do Konta w Panelu Klienta : imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e‑mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane mi w związku z realizacją zamówienia przetwarzane są w celu realizacji zamówienia – wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury i uwzględnienia jej w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Twoje dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a później do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie tego terminu mogą być przeze mnie przetwarzane w celach archiwalnych oraz statystycznych. Jeśli podajesz dane w celu realizacji zamówienia, musisz wiedzieć, że nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Obsługa reklamacji lub odstąpienia od umowy

Składając reklamację lub odstępując od umowy przekazujesz mi dane osobowe zawarte w treści oświadczenia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e‑mail oraz ewentualnie numer rachunku bankowego). Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane, które przekazujesz mi w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy. Nie masz możliwości sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. 

Realizacja ciążących na mnie obowiązków podatkowych i księgowych

Realizacja zawartej z Tobą umowy nakłada na mnie szereg obowiązków podatkowych i księgowych, w szczególności : wystawienie faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenie księgowości, rozliczanie podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe itd. Podanie przez Ciebie danych podczas zawierania ze mną Umowy jest konieczne do realizacji tych obowiązków. Dane związane z wykonywaniem obowiązków podatkowych i księgowych będą przechowywane po zakończeniu umowy, przez czas określony w przepisach – najczęściej będzie to 5 lat od zakończenia roku podatkowego (art.6 ust. 1 lit c RODO).

Obrona, ustalenie i dochodzenie roszczeń

Korzystanie ze Strony, jak i zawarcie ze mną Umowy, może rodzić w przyszłości określone roszczenia po mojej lub Twojej stronie. Jestem uprawniona do przetwarzania wszystkich danych osobowych w celu obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania tych danych, jest mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przechowywane do czasu utraty ich przydatności. 

Obsługa komentarzy i opinii

Chcąc umieścić komentarz/​opinie na Stronie podajesz swoje dane. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do publikacji komentarzy/​opinii. Dane, które przekazujesz podczas dodawania komentarzy/​opinii, wykorzystywane są w celu jego opublikowania. Będą one dostępne dla wszystkich użytkowników Strony. Podstawą ich przetwarzania jest Twoja dorozumiana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. i f RODO). Twoje dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na Stronie, chyba że wcześniej zażądasz usunięcia komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza. Usunięte komentarze/​opinie wraz z Twoimi danymi trafią do archiwum na potrzeby ewentualnego dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z komentarzem. 

Obowiązki związane z ochroną danych osobowych

Jako że jestem administratorem Twoich danych osobowych, mam szereg obowiązków związanych z ich ochroną. Mam prawo przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do wykonania tych obowiązków (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO). Dane związane z ochroną Twoich danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty ich przydatności lub skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Wykorzystanie plików cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje o Twojej aktywności na stronie internetowej. Przechowywane są na urządzeniu, z którego wchodzisz na stronę internetową. Cookies mogą być niezbędne do funkcjonowania Strony. Podstawą wykorzystywania cookies na Stronie jest Twoja zgoda udzielona jeszcze przed załadowaniem strony internetowej, poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane związane z wykorzystaniem plików cookies będą przetwarzane do czasu ich przydatności. Możesz również wycofać swoją zgodę poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce. Masz również możliwość korzystania z trybu incognito.

Obsługa mediów społecznościowych

Na Stronie znajdziesz linki do moich profili społecznościowych. Jeśli obserwujesz moje profile, dodajesz komentarze, lajkujesz posty, wysyłasz wiadomości do mnie, pamiętaj, że widzę Twoje dane osobowe, które są publiczne (imię i nazwisko, twój wizerunek, zdjęcia, treść komentarzy, treść opinii). Są one również dostępne dla pozostałych osób wchodzących na mój profil. Przetwarzam Twoje dane w obrębie danego serwisu społecznościowego w celu jego obsługi oraz w celu analizy statystyk, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Mogę także przetwarzać Twoje dane osobowe w celu kontaktu z Tobą, co zostało wskazane w pkt. 1. Wiadomości wysyłane przez Ciebie są archiwizowane w ramach narzędzi dostępnych w serwisie. Masz do nich wgląd ze swojego konta oraz możesz je usunąć. Pamiętaj, że korzystanie z serwisów społecznościowych podlega Regulaminowi i Polityce prywatności administratorów tych serwisów, nie mam więc wpływu na zakres, jak i okres przechowywania Twoich danych osobowych. Poniżej możesz zapoznać się z dokumentami z serwisów, z których korzystam. 

 1. RODO przyznaje Ci szereg uprawnień związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych :
 • prawo dostępu do danych osobowych, 
 • ich sprostowania, 
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienia do innego administratora – w określonych warunkach możesz żądać przeniesienia Twoich danych bezpośrednio wskazanemu administratorowi,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś/​aś taką zgodę,

a także prawo :

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzisz, że przetwarzam twoje dane niezgodnie z prawem) w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych.
 1. Zawsze możesz zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci szerszych informacji, jakimi danymi na Twój temat dysponuję oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną za pomocą wiadomości e‑mail, wysyłając wiadomość na adres : etypografia@​gmail.​com. Jednocześnie muszę Cię poinformować, że nie każde z tych uprawnień będzie przysługiwać Ci zawsze i w każdym przypadku. Wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Dokładam należytej staranności, aby Twoje dane były bezpieczne. Stosuję odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, zgodne z właściwymi przepisami prawa. Na swojej Stronie stosuję szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. Jeśli korzystam z zewnętrznych dostawców, dobieram ich świadomie, zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo Twoich danych.

 1. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty trzecie, którym zlecam wykonanie poszczególnych czynności związanych z funkcjonowaniem Strony oraz sprzedażą Produktów na stronie Sklepu. W związku z tym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich, którzy nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Podmioty, którym zlecam przetwarzanie danych osobowych, gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Twoje dane są przetwarzane przez :
 • Mad Ventures Patryk Kozioł (Hashmagnet), adres : ul. Niedźwiedzia 29 B, 02 – 737 Warszawa — w celu zapewnienia technologicznego wsparcia dla strony Akademii ; w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz korzystania z poczty elektronicznej, a także obsługi formularza kontaktowego,
 • Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 205 500 PLN (w całości wpłaconym), NIP : 5851351185 ; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/​2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050. – w celu obsługi płatności na stronie Sklepu.

a także podmioty zlokalizowane poza Unią Europejską :

 • Bussiness Manager w Facebook – w celu zarządzania działaniami marketingowymi na Facebooku ;
 • Google Search – w celu monitorowania pozycji Strony w wynikach wyszukiwania Google.
 1. Jak już wspomniałam wcześniej na mojej stronie znajdziesz linki do moich profili społecznościowych. Jeśli z nich korzystasz, musisz wiedzieć, że dostawca serwisu jest współadministratorem danych osobowych razem z administratorem danego profilu, czyli ze mną. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnych dostawców serwisów znajdziesz tutaj :
 1. Jeśli zajdzie taka potrzeba Twoje dane mogą zostać przekazane również do innych podmiotów np. Urzędu Skarbowego (co wynika z realizacji obowiązku podatkowo-księgowych).
 1. Moja Strona jak większość witryn internetowych korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies :
 • są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Twój serwer,
 • zawierają informacje o Twojej aktywności na Stronie,
 • przechowywane są w pamięci urządzenia, z którego wchodzisz na Stronę,
 • umożliwiają Ci korzystanie ze wszystkich funkcji Strony.
 1. W celu stosowania innych plików cookies niż niezbędne, muszę uzyskać Twoją zgodę. Podczas pierwszej wizyty na Stronie, wyświetli Ci się informacja na temat stosowania plików cookies. Poprzez kliknięcie odpowiedniego checboxa możesz :
 • wyrazić zgodę na gromadzenie wszystkich plików cookies,
 • nie wyrazić zgody na gromadzenie plików cookies (poza niezbędnymi),
 • zaakceptować i spersonalizować tylko wybrane cookies np. marketingowe.

Przy kolejnej wizycie na stronie, informacja nie będzie Ci się wyświetlała, gdyż niezbędne pliki cookies zapisują Twoje preferencje. 

 1. Niezbędne pliki są to pliki, które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania Strony i nie można ich wyłączyć. Służą np. do utrzymania zawartości koszyka Klienta, korzystania z formularza kontaktowego. Korzystając z odpowiednich opcji w swojej przeglądarce, w każdej chwili możesz :
 • usunąć pliki cookies,
 • zablokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości. 

Musisz wiedzieć, że ich wyłączenie lub ograniczenie może powodować trudności w korzystaniu ze Strony (np. Strona może pracować wolniej).

 1. Na Stronie stosuję dwa zasadnicze rodzaje plików cookies : 
 • cookies sesyjne, które są plikami tymczasowymi. Przechowywane są na Twoim urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 • cookies stałe, przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
 1. Pliki cookies oraz inne technologie analityczne których używam, pozwalają mi na dostęp do informacji m.in. na temat :
 • Twojej aktywności na stronie, 
 • czasu spędzonego na stronie, 
 • kliknięć w poszczególne linki, 
 • Twojej płci,
 • przedziału wiekowego, do którego należysz,
 • Twojej przybliżone lokalizacji itd.

Informacje te mają charakter anonimowy i w mojej ocenie nie mają charakteru danych osobowych. Z ostrożności jednak informuję Cię o tym. Nie jestem w stanie zapewnić Ci dostępu do tych danych. Nie są one przypisane do konkretnego użytkownika Strony. Mają one charakter statystyk.

 1. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub skorzystać z trybu incognito. Włączenie tego trybu powoduje, że informacje o odwiedzanych przez Ciebie stronach i pobranych plikach nie będą zapisywane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w tym trybie są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien przeglądarki. 
 2. Cookies mogą pochodzić również od dostawców zewnętrznych. Mogą one służyć personalizacji treści, pomiarowi reklam i treści czy zbierania informacji na temat ich odbiorców.

Korzystając ze Strony przesyłasz z wykorzystaniem swojego urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest moja Strona. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, których używasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób.

Zastrzegam sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany będą wprowadzane, jeśli będą wymagać tego obowiązujące przepisy prawa lub ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony. O wszelkich zmianach będę komunikować niezwłocznie, poprzez wysłanie Ci wiadomości e‑mail.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odezwij się do mnie na adres etypografia@​gmail.​com.