kody grep w adobe indesign

Jak składać tekst wygodniej i szybciej

Tematy lekcji

Pojęcie wyrażeń regularnych i ich przydatność w składzie tekstu

1 film wideo + 1 załącznik

Zamiana ułamków zwykłych na ułamki OpenType

1 film wideo + 3 załączniki

Zmiana formatowania 4‑literowych słów

1 film wideo + 2 załączniki

Zmiana wersalików na kapitaliki

1 film wideo + 3 załączniki

Inicjały i chuda spacja

1 film wideo + 2 załączniki

Zmiana formatowania cyfr z symbolami walut

1 film wideo + 2 załączniki

Wstawianie obiektu na początku akapitu

1 film wideo + 4 załączniki

Dodawanie kropki na końcu akapitu

1 film wideo + 2 załączniki

Zmiana ustawień w spisie treści

1 film wideo + 3 załączniki

Zamiana ułożenia daty

1 film wideo + 2 załączniki

Wyszukiwanie liter w towarzystwie cyfr i wymiana na kapitaliki

1 film wideo + 2 załączniki

Zmiana formatowania wyrażenia w nawiasach

1 film wideo + 2 załączniki

Formatowanie przypisów

1 film wideo + 2 załączniki

Wstawianie chudej spacji przed ostatnimi trzema cyframi w wyrażeniu

1 film wideo + 2 załączniki

Wiszące spójniki

1 film wideo + 2 załączniki

Opinie klientów