kurs q&a adobe indesign

Odpowiedzi na pytania

Tematy lekcji

 • Generalne ustawienia ramki tekstowej
 • Linie międzykolumnowe
 • Dodatkowa siatka linii bazowych
 • Autodopasowanie
 • Przypisy

5 filmów + 5 załączników

Zasady tworzenia siatki dla grafiki

1 film + 2 załączniki

 • Różne możliwości widoku i prezentowania dokumentów w ID
 • BONUS

2 filmy + 2 załączniki

 • Działanie wszystkich opcji w oknie Spis Treści
 • Poziomy w Spisie Treści

2 filmy + 2 załączniki

 • Formatowanie i typografia podpisów do zdjęć
 • Podpisy statyczne
 • Podpisy żywe
 • Podpisy jako zmienne tekstowe i ich formatowanie

4 filmy + 7 załączników

 • Tworzenie makiety oraz linii i obszaru opuszczenia kolumny
 • Tworzenie prostego stylu akapitowego
 • Tworzenie stylu akapitowego dla dialogów
 • Tworzenie stylu zagnieżdżonego
 • Przesłonięcia w stylu akapitowym
 • BONUS

6 filmów + 12 załączników

Tworzenie i formatowanie długich list numerowania

1 film + 2 załączniki

 • Wyszukiwanie liter w towarzystwie cyfr i wymiana na kapitaliki
 • Zamiana formatowania wyrażenia w nawiasach
 • Formatowanie przypisów
 • Chuda spacja między cyframi
 • BONUS – Dodatkowe okno w panelu GREP

5 filmów + 10 załączników

 • Rozmieszczanie tabel i tekstu
 • Zasady formatowania tabel z zachowaniem najwyższej czytelności i estetyki
 • BONUS – Transpozycja znaków

3 filmy + 7 załączników

 • Uaktualnianie danych (Excel + Photoshop)
 • Scalanie danych
2 filmy + 3 załączniki
 • Skalowanie interfejsu
 • Nowa opcja w panelu Oblewanie tekstem
 • Zmiana terminologii w panelu Strony
 • Dodatkowe ustawienia

1 film + 1 załącznik

Opinie klientów